Shlédni na pokání — Zázračná ikona v chrámě sv. Nikolaje

V sobotu 25.04.2015 v odpoledních hodinách, duchovní správce chrámu sv. Mikuláše mitr. prot. Pavel Celič se svým pomocným duchovním jerejem Borislav Rudićem před vstupem do chrámu přivítali zázračnou ikonu Přesvaté Bohorodice — Shlédni na pokání. Tuto ikonu doprovázeli arcibiskup pražský a českých zemí Michal a přeosvícený biskup fastovský Damián, vikář Kyjevské metropolie se svou delegaci.
V chrámu bylo odslouženo všenošní bdění, po kterém byl odsloužen akafist při kterém se shromáždilo hodně lidi se zapálenými svícemi v rukách. Po sloužení akafistu správce chrámu pomazoval svatým olejem a rozdával ikonky s požehnáním arcibiskupa Michala a biskupa Damiána.
Ikona se nacházelo v našem svatém chrámě přes noc až do ranních hodin a kdo neměl možnost se poklonit sv. ikoně v sobotu večer měl tuto možnost v neděli ráno do 8:30 hodin.
Poté byla ikona odvezená do monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích kde se bude nacházet na stálo.