Вечная память

Důstojní otcové, drazí bratři a sestry v Kristu!

S lítostí a hlubokým žalem v srdci oznamujeme, že dne 6. listopadu 2018 ve večerních hodinách zesnul
po tragické autonehodě (29. 10. 2018) archimandrita ThDr. Marek Krupica, Th.D.

Další informace o posledním rozloučení s otcem Markem budou zveřejněny později.

Věčná Jemu paměť!

+ Michal
arcibiskup pražský a českých zemí