Архив рубрики: Новости

Pouť na Svatou horu Athos a na další svatá místa Řecka

V průběhu druhého a třetího týdne Velkého půstu navštívil vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí v doprovodu duchovních i laiků Svatou horu Athos a další svatá místa v Řecku.

Poloostrov Athos v Řecku je jedinečná mnišská republika, na které se nachází 20 monastýrů a téměř 400 skitů a mnišských kelií. Dle tradice je Svatá hora Athos pod zvláštní záštitou Přesvaté Bohorodice. Na požehnané athoské zemi se cítíš jako v domově velice blízkého člověka, který tě miluje a těší se na tebe. Jakmile člověk překročí práh tohoto domova, získává neuvěřitelný duševní klid a dobrý pocit. Tak se tady, na Svaté hoře, cítí každý poutník. K návštěvě této mnišské republiky je třeba zvláštní povolení a přístup tam mají pouze muži. Největšího rozkvětu dosáhl Athos během byzantského období.

Každý, kdo vstoupí na posvátnou půdu této mnišské republiky má pocit, jako by přišel do rodného domu – v duši každého návštěvníka se rozlije pocit klidu a přítomnosti Přesvaté Bohorodice.

 

Vladyka Michal se svým doprovodem navštívil na Svaté hoře Athos monastýr Vatopedi,

 

 


skit sv. apoštola Ondřeje, velkou kelii Paterica (při monastýru Chilandar), monastýry Karakalu,

 

 

 

 

a Stavronikita, kelii ctihodného Serafíma Sarovského (při monastýru Kutlumuš),

 

 

 

srbský monastýr Chilandar,

 

 

 

 

 

bulharský monastýr Zograf,

monastýr Konstamonit,
ruský monastýr sv. Panteleimona

 

 

 

a chrám zasvěcený ikoně Boží Matky „Důstojno jest!“ ve městě Karyés.  Vladyka Michal také navštívil Afoniadu – bohosloveckou chlapeckou školu kde studují i žáci z České republiky.
 

 

 

Druhou neděli velkého půstu – neděli sv. Řehoře Palamy –  sloužil vladyka Michal Svatou liturgii v srbském monastýru Chilandar.

Naplniv svá srdce Boží milostí a požehnáním přesvaté Bohorodice, poutníci opustili Svatou horu a zamířili k dalším svatyním pravoslavného Řecka. Poutníci v čele s vladykou Michalem navštívili stavropigiální monastýr Přesvaté Bohorodice Molivdoskepastos (u města Konica), monastýr Kassiopetra a chrám sv. Spiridona, biskupa Trimythouského (Korfu),

 

chrám sv. muč. Kiriany, chrám sv. muč. Angeliny, monastýr Svaté Trojice, chrám Proměnění Páně, chrám sv. muč. Dimitrie Soluňského (Soluň)

Poutníci v čele s vladykou navštívili Pravoslavnou bohosloveckou akademii Vella Univerzity v Ioanice. Vladyka Michal se zde setkal s prof. Georgiosem Kounturisem, Ph.D. (který působil i na PBF v Prešově) a dalšími učiteli a studenty a v krátké přednášce je seznámil s historií i současným stavem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

8. března se v Soluni setkal arcibiskup Michal s Jeho Svatostí soluňským metropolitou Anfimem a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou Ioannem langadasským.

V průběhu setkání vladykové hovořili o důležitosti misie svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje mezi Slovany a o slavnostech plánovaných naší církví a věnovaných 1155. výročí příchodu těchto svatých věrozvěstů na Velkou Moravu

Источник

И ныне ущедри елеем приступающия к тебе

28 февраля в нашем храме состоялось таинство Елеосвящения (Соборования). Таинство совершали соборно семь священников, читалось семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. Богослужебным языком совершаемого таинства был и церковно-славянский, и чешский, румынский, сербский, словацкий и русинский языки. По окончании последнего чтения Священного Писания священники возлагали раскрытое Евангелие на головы соборуемых и молились о прощении их грехов. После чего последовало семикратное помазание освященным маслом – елеем.
Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Во время таинства Соборования призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и телесные.

 Изменение в расписании

С благословения архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила с 4 марта по 27 мая в воскресные дни вновь будут совершаться две литургии:

8.00 — Ранняя литургия (совершаемая по закарпатской традиции)
10.00 — Поздняя литургия

Приглашение от архиерея

Владыка Михаил, архиепископ Пражский и Чешских земель приглашает всех на вечернюю с чином прощения в Кафедральный храм свв. Кирилла и Мефодия в воскресенье 18 февраля, в 17 часов.

Евангелие от Матфея 17 зач., VI, 6:14–21
14Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,15а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Праздник трех святителей

Сегодня Святая Церковь празднует собор трех великих святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Эти святители известны как великие богословы и отцы Церкви. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни вообще. В это праздник мы чтим вселенских учителей для всех времен и народов.

Божественную литургию в нашем храме сегодня возглавлял отец Василий Черепко. Мы очень рады тому, что день своих именин отец Василий молитвенно отпраздновал с нами. Батюшка служит в Кафедральном храме св. Кирилла и Мефодия, возглавляет Воскресную школу, и в своем плотном графике пастырского служения всегда находит время посетить наш храм.

Поздравляем отца Василия с именинами. Желаем Божией милости, духовной радости, здоровья, крепости, духовных и телесных сил на многая лета!

Еще одним приятным событием стало прибытие паломников из Закарпатья из с. Кричево, которые приехали поклониться святыням Чехии, а также привезли с собой нашего дорогого друга архимандрита Мефодия из Свято-Николаевского монастыря Иза-Карпутлаш.

“Душе моя, восстани, что спиши”

Богослужения Великого поста, настраивающие верующих на покаяние, начинаются чтением Великого покаянного канона Андрея Критского.

С понедельника по четверг (19.2.-22.2.) в нашем храме в 17.00 будет совершаться Великое повечение с чтением канона св. Андрея Критского.

В понедельник, 19.2., вечернее богослужение возглавит архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил.

 

Скачать Великий канон св. Андрея Критского на церковнославянском языке с параллельным переводом на русский язык (размер файла pdf — 8,2 MB)

Масленица

Последняя неделя перед постом, в народе называемая Масленица, начинается 12 февраля и заканчивается 18 февраля Прощеным воскресением. На этой неделе уже не полагается есть мясо, но разрешены яйца и молочная пища. Отсюда ее второе название – Сырная неделя.
В дни Сырной Седмицы в среду и пятницу не служится Божественная Литургия.
Воскресный день – Прощеное воскресенье последний день подготовки к Великому посту. По окончании Божественной литургии будет отслужена Вечерня с Чином прощения.

Как Бог даст.

21 января наш храм посетил с архипастырским визитом владыка Михаил, архиепископ Пражский и Чешских земель. Возглавляемая им Божественная литургия прошла в празднично-торжественном настроении.
Главным же событием этого дня стала диаконская хиротония нашего алтарника Иоанна. Теперь уже отец Иоанн давно прислуживает в алтаре нашего храма, учится на православном богословском университете в Прешове, активно участвует в духовной жизни епархии. На вопросы о желании быть священнослужителем он всегда отвечал: «Как Бог даст». Такое смирение и упование на Божию волю привели к столь важному событию в жизни – рукоположению во священнический сан. По церковному учению, во время таинства рукоположения во диакона будущий священнослужитель получает благодать Святого Духа, укрепляющую его на новом пути духовного служения.

Поздравляем отца Иоанна с радостным и волнующим днем его жизни. Желаем усердия и помощи Божьей на пути священства, крепости телесной и душевной, терпения, доброго здравия на многая лета!