Pouť na Svatou horu Athos a na další svatá místa Řecka

V průběhu druhého a třetího týdne Velkého půstu navštívil vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí v doprovodu duchovních i laiků Svatou horu Athos a další svatá místa v Řecku.

Poloostrov Athos v Řecku je jedinečná mnišská republika, na které se nachází 20 monastýrů a téměř 400 skitů a mnišských kelií. Dle tradice je Svatá hora Athos pod zvláštní záštitou Přesvaté Bohorodice. Na požehnané athoské zemi se cítíš jako v domově velice blízkého člověka, který tě miluje a těší se na tebe. Jakmile člověk překročí práh tohoto domova, získává neuvěřitelný duševní klid a dobrý pocit. Tak se tady, na Svaté hoře, cítí každý poutník. K návštěvě této mnišské republiky je třeba zvláštní povolení a přístup tam mají pouze muži. Největšího rozkvětu dosáhl Athos během byzantského období.

Každý, kdo vstoupí na posvátnou půdu této mnišské republiky má pocit, jako by přišel do rodného domu – v duši každého návštěvníka se rozlije pocit klidu a přítomnosti Přesvaté Bohorodice.

 

Vladyka Michal se svým doprovodem navštívil na Svaté hoře Athos monastýr Vatopedi,

 

 


skit sv. apoštola Ondřeje, velkou kelii Paterica (při monastýru Chilandar), monastýry Karakalu,

 

 

 

 

a Stavronikita, kelii ctihodného Serafíma Sarovského (při monastýru Kutlumuš),

 

 

 

srbský monastýr Chilandar,

 

 

 

 

 

bulharský monastýr Zograf,

monastýr Konstamonit,
ruský monastýr sv. Panteleimona

 

 

 

a chrám zasvěcený ikoně Boží Matky „Důstojno jest!“ ve městě Karyés.  Vladyka Michal také navštívil Afoniadu – bohosloveckou chlapeckou školu kde studují i žáci z České republiky.
 

 

 

Druhou neděli velkého půstu – neděli sv. Řehoře Palamy –  sloužil vladyka Michal Svatou liturgii v srbském monastýru Chilandar.

Naplniv svá srdce Boží milostí a požehnáním přesvaté Bohorodice, poutníci opustili Svatou horu a zamířili k dalším svatyním pravoslavného Řecka. Poutníci v čele s vladykou Michalem navštívili stavropigiální monastýr Přesvaté Bohorodice Molivdoskepastos (u města Konica), monastýr Kassiopetra a chrám sv. Spiridona, biskupa Trimythouského (Korfu),

 

chrám sv. muč. Kiriany, chrám sv. muč. Angeliny, monastýr Svaté Trojice, chrám Proměnění Páně, chrám sv. muč. Dimitrie Soluňského (Soluň)

Poutníci v čele s vladykou navštívili Pravoslavnou bohosloveckou akademii Vella Univerzity v Ioanice. Vladyka Michal se zde setkal s prof. Georgiosem Kounturisem, Ph.D. (který působil i na PBF v Prešově) a dalšími učiteli a studenty a v krátké přednášce je seznámil s historií i současným stavem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

8. března se v Soluni setkal arcibiskup Michal s Jeho Svatostí soluňským metropolitou Anfimem a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou Ioannem langadasským.

V průběhu setkání vladykové hovořili o důležitosti misie svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje mezi Slovany a o slavnostech plánovaných naší církví a věnovaných 1155. výročí příchodu těchto svatých věrozvěstů na Velkou Moravu

Источник